[NL]† [EN]†Print

Wat is TAD?

Interventies met assistentie van dieren, kortweg ‘IAD’ genoemd, is een overkoepelende term voor :


‘Therapie met assistentie van dieren’ (TAD)
waarbij therapeutische doelen worden bewaakt en nagestreefd om het psychische, fysische of sociale welbevinden van de patiënt te verbeteren,


‘Activiteiten met assistentie van dieren’ ( AAA ) waarbij er activiteiten worden ingericht zonder specifiek doel (AAD) en tenslotte


‘Leren met assistentie van dieren’ (LAD) waarbij educatieve doelen worden gesteld en geëvalueerd .Beslaat bijvoorbeeld pedagogische activiteiten op school die kinderen wijst op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun huisdieren (Ethologia, 2007).

Soms lijken elementen van een Animal Assisted Therapy Programma gewoon dierenbezoeken te zijn aan een ziekenhuis of instelling ( de zogenaamde "meet and greet-programma's" ). De eigenaar van het dier brengt in dit geval zijn dier binnen om het op een heel eigen manier te gaan leiden of introduceren. Deze activiteiten worden onder AAA geclassifieerd.  
 

Therapie met assistentie van dieren  is echter geen "dupliceerbaar methodiekje" maar een nieuwe hulpverleningscontext die bestaat uit verschillende componenten ( sommige universeel, andere tijdloos maar telkens weer op maat geknipt van het programma, de cliënten, de initiatiefnemer en zijn dieren  ) waarbij :
• de aanwezigheid van het dier een gepland onderdeel is van een therapeutisch begeleidingsproces
• het dier en zijn baasje/africhter werken in tandem naar specifieke doelen toe.
• het succes van het programma afhangt van de juiste dierenkeuze. Alhoewel angstbeheersing een belangrijk onderdeel van de therapie kan zijn, is het toch belangrijk dat cliënt en dier zich goed voelen bij elkaar.
• er rekening gehouden moet worden met zoönosische elementen, d.w.z. ziektes die kunnen overgedragen worden tussen mensen en dieren en er verder rekening wordt gehouden met criteria voor gezondheid en veiligheid.
• het geselecteerde dier in staat moet zijn om ingezet te worden in een therapeutisch proces.
• het programma een doelgerichte interventie is waarbij een dier dat aan een aantal criteria voldoet, geïntegreerd wordt in een therapeutisch begeleidingsproces
• de sessies worden gegeven door een begeleider, opgeleid voor deze taak in het kader van zijn/haar werk en ervaring binnen de welzijnssector. Daarnaast dient de begeleider een erkende en degelijke TAD opleiding te hebben gevolgd.
• de context en de methodiek ontworpen zijn ter behandeling en ter ondersteuning van begeleidingen aan mensen met fysieke, cognitieve, psychosociale en psychologische moeilijkheden.
• geselecteerde en geteste dieren fungeren zowel als katalysator als als therapeutisch medium in samenwerking met de begeleiders die met hen werken. De aard van het dier wordt tijdens de sessies doelbewust in rekening gebracht.

In alle situaties :
• Dient de relatie mens – dier wederzijds voordelig te zijn
• Zijn de dieren partners, en worden ze niet “gebruikt” als werkmiddelen, hebbedingetjes, speelgoed enz..
 

© 2012 't Keerhof vzw
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)